Kvalificerade och professionella Skyddade boenden

Svenska Kvinnofridsprogrammet i samarbete med SVSP har lång och bred erfarenhet av skyddade boenden. Vi kan ta emot och hämta den utsatta dygnet runt alla årets dagar. Oavsett var den utsatta befinner sig i landet och oavsett under vilka omständigheter. Läs mer 

Ring 08-5006 9616

”Alla som blivit utsatta för våld eller riskerar att utsättas för våld har rätt till skydd och stöd utifrån sina individuella behov. Kommunerna har ett tydligt ansvar att tillhandahålla skyddat boende med olika innehåll och skyddsnivå” -skriver Socialstyrelsen.

Vi ser till att kommunerna kan leva upp till sitt ansvar.