Kvalificerade och professionella Skyddade boenden

Svenska Kvinnofridsprogrammet i samarbete med SVSP har lång och bred erfarenhet av skyddade boenden. Vi kan ta emot och hämta den utsatta dygnet runt alla årets dagar. Oavsett var den utsatta befinner sig i landet och oavsett under vilka omständigheter.

Ring 08-5006 9616

Svenska kvinnofridsprogrammet erbjuder skyddade boenden i hela landet. Vi kan som enda aktör i Sverige även erbjuda boende med personal i flertalet andra länder både i Europa och utanför för kortare och längre vistelse.

Vi har personal som talar Arabiska, Persiska, Dari, Spanska, Tigrinja m.f.l språk.

Insatsen anpassas helt efter den drabbade individen/familjen och deras behov. Vi erbjuder bland annat kontaktperson, tolk, Psykolog, utredning, terapi, daglig sysselsättning, lärlingsutbildning, enskild utbildning i Svenska och samhällskunskap, SFI, komvux, grundvux, utbildning i säkerhet, Söka skyddad identitet (fingerade personuppgifter och namnbyte), Sekretessmarkering, Kvarskrivning, Hotbildsbedömning, olika skyddsklass på det fysiska boendet efter behov (Vi har boenden med panic-room, högre brandskydd, säkerhetsglas och högt inbrottsskydd.

Inga av våra boenden är sökbara via några register), Personlarm, Personskydd dygnet runt, Skyddade transporter, Stöd vid förhör (möjligt genom RB 23 kap 10§), Stöd vid förhandling/rättegång samt Ekonomisk administration och stöd. Vi samarbetar med ett flertal HVB-hem så att insatsen kan kombineras med behandling vid behov. Efter tiden i skyddsboende erbjuder vi utslussboenden med möjlighet till eget boendekontrakt.

”Alla som blivit utsatta för våld eller riskerar att utsättas för våld har rätt till skydd och stöd utifrån sina individuella behov. Kommunerna har ett tydligt ansvar att tillhandahålla skyddat boende med olika innehåll och skyddsnivå” -skriver Socialstyrelsen.

Vi ser till att kommunerna kan leva upp till sitt ansvar

Vi kan oftast ta emot akut, det vill säga att vi omgående kan hämta eller ta emot en drabbad kvinna/familj oavsett tid på dygnet.

Jourtelefon dygnet runt: 08-5006 9616